แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ
 
 
 

* สำหรับโดเมน .th ลูกค้าต้องใช้แบบฟอร์ม >> จดทะเบียนโดเมนหรือย้ายโดเมน <<
* เมื่อผู้มีอำนาจลงนามแล้วให้ส่งเอกสารเป็นไฟล์ jpg หรือ pdf มายังช่องทาง E-mail : support@armyhosting.com หรือ Line ID : armybook

   
           
 
 
 
 
     
 
 
- บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเด่นห้า (เชียงราย) ชื่อบัญชี ร้านอาร์มี่โฮสติ้ง เลขที่บัญชี 983-6-15606-2
ข้อมูล ADMIN
ข้อตกลงการให้บริการ

โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้บริการก่อน ดังต่อไปนี้
1. นโยบายดูแลและการให้บริการลูกค้า
2. นโยบายใช้ก่อน ชำระภายหลัง