รายละเอียดของเว็บไซต์ที่เราจัดทำ
 • แพ็คเก็จนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการอัพเดทลงข้อมูลกิจกรรมต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ แต่ไม่บ่อยครั้ง มีการร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ และข้อมูลแบบคงที่บ่อย ซึ่งต้องใช้พื้นที่และปริมาณการรับส่งข้อมูลที่มากพอสมควร
 • ดูแลระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลให้ฟรี ไม่คิดค่าบริการรายเดือน
 • บริการนี้รวมการออกแบบทำเว็บไซต์ + ลงข้อมูลของลูกค้า + โฮสต์ + โดเมนเนม เรียบร้อยแล้ว
 • freedomain .com, net, org, biz, info ตลอดการใช้งาน
 • หากลูกค้าต้องการใช้โดเมน .co.th , .in.th, .net.th , .or.th , .ac.th , .mi.th , .go.th ลูกค้าเสียค่าโดเมน 1,000 บาท และต้องมีหนังสือการขอจดโดเมน ตามลิงค์นี้
 • สำหรับหน่วยงานราชการหากต้องการรับโปรโมชั่นใช้ก่อนจ่ายทีหลังสำหรับหน่วยงานราชการ ตามลิงค์นี้
 • พื้นที่เว็บไซต์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดระบบ SSD การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว จำนวน 3 GB
 • ตั้งแต่ 1 ก.พ.59 เป็นต้นมา เราให้พื้นที่เว็บไซต์ SSD Hosting  เพิ่มขึ้นอีก 1 GB  ฟรี!  รวมพื้นที่ข้อมูลทั้งหมดแพ็คเก็จนี้จำนวน  4 GB
 • ติดตั้งสคริ๊ปพร้อมจัดทำลงข้อมูลเว็บไซต์พื้นฐานของลูกค้า จำนวน 25 หน้า
 • ออกแบบหน้าแรก เช่นแบนเนอร์หัวเว็บ และท้ายเว็บ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดอายุการใช้งาน
 • ดูแลเว็บไซต์ตลอดปี หมายถึง การตรวจสอบ แก้ไขสคริ๊ปที่บกพร่องให้เว็บไซต์ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงการ แก้ไขเมนู่รายการ หัวข้อ เนื้อเรื่อง หรือสร้างหน้าใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการในเว็บไซต์ที่เราเปิดให้บริการ แต่ไม่รวมถึงการเพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลอันมีลักษณะที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ เช่น กิจกรรมหรือภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมในเฟสบุ๊ค เป็นต้น
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงข้อมูลกิจกรรม เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เรามีบริการให้แก่ลูกค้าในราคาพิเศษ 900 บาท/เดือน โดยส่งงานทางอีเมล์ support@armyhosting.com
 • บริการ แก้ไข เพิ่มเติม สร้างหน้าใหม่ ทำแบนเนอร์ แก้ไขสคริ๊ปเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลคงที่ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เราติดตั้ง ให้ตามที่ลูกค้าต้องการ ตลอดอายุการใช้งาน
 • การร้องขอเขียนสคริ๊ป เพิ่มเติมที่มีโครงสร้างเฉพาะด้านนอก เหนือที่เรามีให้บริการเรา (CMS) เราจำเป็นต้องจัดหาโปรแกรมเมอร์ภายนอกมาให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรูปแบบโครงสร้างที่ลูกค้าต้องการ
 • เรามีบริการจัดทำหน้าแรกตาม เทศกาลสำคัญฟรี (Intro) เช่น วันที่ 5 ธันวามหาราช หากลูกค้าประสงค์ให้เราปรับเปลี่ยนตามเทศกาลใดๆ สามารถแจ้งและส่งข้อมูลมาให้เราดำเนินการให้ตามช่องทางติดต่อที่มีได้ตลอด เวลา
 • สามารถใช้งานอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนของลูกค้า เช่น mailuser@yourdomain.com
 • ระบบรองรับและติดตั้งใช้งาน Google Apps ฟรี! เมื่อลูกค้าต้องการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ >> คลิ๊ก!! <<

โครงสร้างเว็บไซต์ประกอบด้วย

+ หน้าแรกตามเทศกาล – Intro
+ การแสดงเนื้อหาในหน้าแรก – Home
+ ระบบสมาชิก– Login
+ ประวัติ บุคคลากร และข้อมูลทั่วไป – History and Information
+ โครงสร้างการบริหารงาน – Structure
+ แกลเลอรี่ประมวลภาพกิจกรรม – Photo Album
+ ปฏิทินกิจกรรม – Calendar
+ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ – News
+ สาระความรู้ – Knowledge
+ ดาวน์โหลดเอกสาร – Document Download
+ สมุดเยี่ยมชม – Guest Book
+ เว็บบอร์ด – Web board
+ สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ – Stat
+ ผลงานทางวิชาการ – Academic performance
+ ติดต่อเรา – Contact us
+ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ – Back Office
+ ระบบอื่นๆ ตามที่ร้องขอ – General

ขั้นตอนการสั่งทำเว็บไซต์
 1. ระบุรูปแบบเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจัดทำ เช่น เว็บไซต์ เทศบาล โรงเรียน  เป็นต้น
 2. ชำระค่าจัดทำเว็บไซต์ตามแพ็คเก็จที่กำหนด หรือส่งข้อมูลสำเนาบัตรข้าราชการของเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์และรับรองสำเนา เมื่อใช้สิทธิพิเศษ ใช้ก่อนจ่ายทีหลังสำหรับหน่วยงานราชการ
 3. ลูกค้าส่งข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการจัดทำตาม ข้อมูลนี้ ส่งมาทางอีเมล์ support@armyhosting.com
 4. ทีมงานจะทำการจัดทำเว็บไซต์ให้ ระยะเวลาในการจัดทำไม่เกิน 2 – 7 วันทำการ
 5. ทีมงานส่งงานเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลการจัดการระบบ และคู่มือการใช้งานเบื้องต้น ลูกค้าที่ไม่เข้าใจการใช้งานส่วนใด เรายินดีให้คำแนะนำเสมอ
 6. ลูกค้าสามารถส่งแก้ไขงานเว็บไซต์ได้ ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง
  Email : support@armyhosting.com
 7. เว็บไซต์มีรายปี รวมค่าโดเมน+ โฮสติ้ง+สคริ๊ปเว็บไซต์+ค่าดูแล+ค่ารักษาเสถียรภาพเว็บไซต์ ฯลฯ จะชำระเมื่อมีก่อนหมดอายุเว็บไซต์ 15 วัน
 8. ระยะเวลาเริ่มต้นและหมดอายุการใช้งาน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนโดเมนเนม
 9. ระบบ DirectAdmin และ สคริ๊ปเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้งานหรือการนำสคริ๊ปเว็บไซต์ไปใช้ที่อื่น หากลูกค้าต้องการนำไปใช้ ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท
 10. แพ็คเก็จได้รับส่วนลด 20 % ในการต่ออายุปีถัดไป จ่ายเพียง 3,760 บาท/ปี
** ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้งานได้ หากพบว่าไม่มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่มีความเหมาะสม โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ**


แบบฟอร์มขอใช้บริการ >> คลิ๊ก!! <<

ท่านสามารถติดต่อเราหรือขอใบเสนอราคาจัดทำเว็บไซต์ได้ที่

E-mail : support@armyhosting.com

หมายเลขโทรศัพท์  088-2944249

ID line : armybook

โดยให้ระบุรายละเอียดที่ต้องการ คือ

– ชื่อโดเมน  เช่น www.armyhosting.com , www.armyhosting.go.th

– แพ็คเก็จที่ใช้บริการ