รายละเอียดของเว็บไซต์ที่เราจัดทำ
 • แพ็คเก็จนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีการอัพเดทลงข้อมูลกิจกรรมต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อบต. อบจ. เทศบาล.  ไม่ต้องกังวลกับการใช้งานพื้นที่ที่มีอยู่อย่างเพียงพอและปริมาณรับส่งข้อมูลที่ไม่มีขีดจำกัด มาพร้อมกับโดเมนสำหรับหน่วยงานราชการ .go.th ไว้คอยบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ลูกค้าที่ใช้บริการแพ็คเก็จนี้เราจะดูแลเป็นกรณีพิเศษ สำหรับโปรโมชั่นปีนี้ เราได้มอบส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้าราชการจากเดิม 7,000 บาท ลดเหลือเป็น 5,900 บาท/ปี !! และยังมีส่วนลดต่ออายุในปีต่อไปอีก 25 %
 • บริการนี้รวมการออกแบบทำเว็บไซต์ + ลงข้อมูลของลูกค้า + โฮสต์ + โดเมนเนมเรียบร้อยแล้ว ไม่ม่ีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม
 • ฟรีโดเมนหน่วยงานราชการ  .go.th  ต้องมีหนังสือการขอจดโดเมนหรือย้ายโดเมน  ตามลิงค์นี้
 • freedomain สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้โดเมน .com, net, org, biz, info
 • สำหรับหน่วยงานราชการหากต้องการรับโปรโมชั่นใช้ก่อนจ่ายทีหลังสำหรับหน่วยงานราชการ ตามลิงค์นี้
 • พื้นที่เว็บไซต์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดระบบ SSD การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วขนาดพื้นที่ข้อมูลไม่จำกัด
 • ติดตั้งสคริ๊ปพร้อมจัดทำลงข้อมูลเว็บไซต์พื้นฐานของลูกค้า
 • ออกแบบหน้าแรก เช่นแบนเนอร์หัวเว็บ และท้ายเว็บ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดอายุการใช้งาน
 • ดูแลเว็บไซต์ตลอดปี หมายถึง การตรวจสอบ แก้ไขสคริ๊ปที่บกพร่องให้เว็บไซต์ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงการ แก้ไขเมนู่รายการ หัวข้อ เนื้อเรื่อง หรือสร้างหน้าใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการในเว็บไซต์ที่เราเปิดให้บริการ แต่ไม่รวมถึงการเพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลอันมีลักษณะที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ เช่น กิจกรรมหรือภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมในเฟสบุ๊ค เป็นต้น
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงข้อมูลกิจกรรม เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เรามีบริการให้แก่ลูกค้าในราคาพิเศษ 900 บาท/เดือน โดยส่งงานทางอีเมล์ support@armyhosting.com
 • บริการ แก้ไข เพิ่มเติม สร้างหน้าใหม่ ทำแบนเนอร์ แก้ไขสคริ๊ปเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลคงที่ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เราติดตั้ง ให้ตามที่ลูกค้าต้องการ ตลอดอายุการใช้งาน
 • การร้องขอเขียนสคริ๊ป เพิ่มเติมที่มีโครงสร้างเฉพาะด้าน นอกเหนือจากที่เรามีให้บริการ (CMS) เราจำเป็นต้องจัดหาโปรแกรมเมอร์ภายนอกมาให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรูปแบบโครงสร้างที่ลูกค้าต้องการ
 • เรามีบริการจัดทำหน้าแรกตาม เทศกาลสำคัญฟรี (Intro) เช่น วันที่ 5 ธันวามหาราช หากลูกค้าประสงค์ให้เราปรับเปลี่ยนตามเทศกาลใดๆ สามารถแจ้งและส่งข้อมูลมาให้เราดำเนินการให้ตามช่องทางติดต่อที่มีได้ตลอด เวลา
 • สามารถใช้งานอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนของลูกค้า เช่น mailuser@yourdomain.com
 • ระบบรองรับและติดตั้งใช้งาน Google Apps ฟรี! เมื่อลูกค้าต้องการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ >> คลิ๊ก!! <<

โครงสร้างเว็บไซต์ประกอบด้วย

+ หน้าแรกตามเทศกาล – Intro
+ การแสดงเนื้อหาในหน้าแรก – Home
+ ระบบสมาชิก– Login
+ ประวัติ บุคคลากร และข้อมูลทั่วไป – History and Information
+ โครงสร้างการบริหารงาน – Structure
+ แกลเลอรี่ประมวลภาพกิจกรรม – Photo Album
+ ปฏิทินกิจกรรม – Calendar
+ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ – News
+ สาระความรู้ – Knowledge
+ ดาวน์โหลดเอกสาร – Document Download
+ สมุดเยี่ยมชม – Guest Book
+ เว็บบอร์ด – Web board
+ สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ – Stat
+ ผลงานทางวิชาการ – Academic performance
+ ติดต่อเรา – Contact us
+ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ – Back Office
+ ระบบอื่นๆ ตามที่ร้องขอ – General

ขั้นตอนการสั่งทำเว็บไซต์
 1. ระบุรูปแบบเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจัดทำ เช่น เว็บไซต์ เทศบาล โรงเรียน  เป็นต้น
 2. ส่งข้อมูลขอจดโดเมนสำหรับหน่วยงานราชการ .th หรือข้อมูล หรือข้อความอื่นใดอันมีใจความหมายถึงลูกค้าตกลงเพื่อรับการใช้บริการ เมื่อใช้สิทธิพิเศษ ใช้ก่อนจ่ายทีหลังสำหรับหน่วยงานราชการ  เมื่อเราได้จดโดเมนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ามายกเลิกภายหลังลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามราคาแพ็คเก็จที่ขอใช้บริการนั้น
 3. ลูกค้าส่งข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการจัดทำตาม ข้อมูลนี้ ส่งมาทางอีเมล์ support@armyhosting.com
 4. ทีมงานจะทำการจัดทำเว็บไซต์ให้ ระยะเวลาในการจัดทำไม่เกิน 2 – 7 วันทำการ
 5. ทีมงานส่งงานเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลการจัดการระบบ และคู่มือการใช้งานเบื้องต้น ลูกค้าที่ไม่เข้าใจการใช้งานส่วนใด เรายินดีให้คำแนะนำเสมอ
 6. ลูกค้าสามารถส่งแก้ไขงานเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด แต่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง
  Email : support@armyhosting.com
 7. เว็บไซต์มีรายปี รวมค่าโดเมน+ โฮสติ้ง+สคริ๊ปเว็บไซต์+ค่าดูแล+ค่ารักษาเสถียรภาพเว็บไซต์ ฯลฯ ลูกค้าจะต้องชำระเมื่อมีก่อนหมดอายุเว็บไซต์ 15-30 วัน
 8. ระยะเวลาเริ่มต้นและหมดอายุการใช้งาน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนโดเมนเนม
 9. เราขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลูกค้านำสคริ๊ปเว็บไซต์ที่เราได้พัฒนาจัดทำไปใช้ที่อื่น หากลูกค้าต้องการนำไปใช้ ต้องเสียค่าบริการ 5,000 บาท
 10. แพ็คเก็จได้รับส่วนลด 25 % ในการต่ออายุปีถัดไป จ่ายเพียง 4,425 บาท/ปี
** ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้งานได้ หากพบว่าไม่มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่มีความเหมาะสม โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ**


แบบฟอร์มขอใช้บริการ >> คลิ๊ก!! <<

ท่านสามารถติดต่อเราหรือขอใบเสนอราคาจัดทำเว็บไซต์ได้ที่

E-mail : support@armyhosting.com

หมายเลขโทรศัพท์  088-2944249

ID line : armybook

โดยให้ระบุรายละเอียดที่ต้องการ คือ

– ชื่อโดเมน  เช่น www.armyhosting.com , www.armyhosting.go.th

– แพ็คเก็จที่ใช้บริการ