รายละเอียดของเว็บไซต์ที่เราจัดทำ
 • แพ็คเก็จนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการที่มีการอัพเดทลงข้อมูลกิจกรรมต่อเนื่องอยู่เป็นประจำ เช่น การเผยแพร่ข้อมมูลข่าวสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เช่น อบต. อบจ. เทศบาล. และหน่วยงานอื่น โดยเรามีพื้นที่เก็บข้อมูลให้อย่างไม่จำกัด พร้อมโดเมนหน่วยงานราชการ .go.th ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กับการดูแลระบบให้ใช้งานได้ดีต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน
 • ลูกค้าหน่วยงานราชการรับส่วนลดพิเศษจากเดิมราคาปกติ 15,000 บาท คงเหลือ 6,900 บาท !!
 • ค่าบริการต่ออายุในปีถัดไป  4,900 บาท/ปี
 • ค่าบริการนี้รวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดแล้ว ออกแบบทำเว็บไซต์ + ลงข้อมูล + พื้นที่ข้อมูลโฮสต์ SSD Hosting + โดเมนราชการ .go.th ฯลฯ  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม
 • ฟรีโดเมนหน่วยงานราชการ  .go.th  ต้องมีหนังสือการขอจดโดเมนหรือย้ายโดเมน  ตามลิงค์นี้
 • freedomain สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้โดเมน .com, net, org, biz, info
 • สำหรับหน่วยงานราชการหากต้องการรับโปรโมชั่นใช้ก่อนจ่ายทีหลังสำหรับหน่วยงานราชการ รายละเอียดตามนี้
 • พื้นที่เว็บไซต์ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดระบบ SSD การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วขนาดพื้นที่ข้อมูลไม่จำกัด
 • ติดตั้งสคริ๊ปเว็บไซต์ CMS ที่ผ่านการปรับปรุงใหม่พร้อมจัดทำลงข้อมูลเว็บไซต์พื้นฐานของลูกค้า
 • ออกแบบหน้าแรก เช่นแบนเนอร์หัวเว็บ และท้ายเว็บ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดอายุการใช้งาน
 • ดูแลเว็บไซต์ตลอดปี หมายถึง การตรวจสอบ ดูแลสคริ๊ปเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงการ แก้ไขเมนู่รายการ หัวข้อ เนื้อเรื่อง หรือสร้างหน้าใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการในเว็บไซต์ที่เราเปิดให้บริการ แต่ไม่รวมถึงการลงข้อมูลอันมีลักษณะที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ เช่น กิจกรรมหรือภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมในเฟสบุ๊ค เป็นต้น
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงข้อมูลกิจกรรม เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เรามีบริการให้แก่ลูกค้าในราคาพิเศษ 900 บาท/เดือน หรือราคาพิเศษ 5,000 บาท/ปี โดยส่งงานทางอีเมล์ support@armyhosting.com
 • ให้บริการ แก้ไข เพิ่มเติม สร้างหน้าใหม่ ทำแบนเนอร์ แก้ไขสคริ๊ปเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลคงที่ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เราติดตั้ง ให้ตามที่ลูกค้าต้องการ ตลอดอายุการใช้งาน
 • การร้องขอเขียนสคริ๊ป เพิ่มเติมที่มีโครงสร้างเฉพาะด้าน นอกเหนือจากที่เรามีให้บริการ (CMS) เราจำเป็นต้องจ้างโปรแกรมเมอร์มาให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรูปแบบโครงสร้างที่ลูกค้าต้องการ
 • เรามีบริการจัดทำหน้าแรกตาม เทศกาลสำคัญฟรี (Intro) หากลูกค้าประสงค์ให้เราปรับเปลี่ยนตามเทศกาลใดๆ สามารถแจ้งและส่งข้อมูลมาให้เราดำเนินการให้ตามช่องทางติดต่อที่มีได้ตลอด เวลา
 • ระบบรองรับและติดตั้งใช้งาน Google Apps ฟรี! เมื่อลูกค้าต้องการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ >> คลิ๊ก!! <<

โครงสร้างเว็บไซต์จัดทำโดย CMS Atomy Maxsite  ฉบับปรับปรุงใหม่

+ หน้าแรกตามเทศกาล – Intro
+ การแสดงเนื้อหาในหน้าแรก – Home
+ ระบบสมาชิก– Login
+ ประวัติ บุคคลากร และข้อมูลทั่วไป – History and Information
+ โครงสร้างการบริหารงาน – Structure
+ แกลเลอรี่ประมวลภาพกิจกรรม – Photo Album
+ ปฏิทินกิจกรรม – Calendar
+ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ – News
+ สาระความรู้ – Knowledge
+ ดาวน์โหลดเอกสาร – Document Download
+ สมุดเยี่ยมชม – Guest Book
+ เว็บบอร์ด – Web board
+ สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ – Stat
+ ผลงานทางวิชาการ – Academic performance
+ ติดต่อเรา – Contact us
+ ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ – Back Office
+ ระบบอื่นๆ ตามที่ร้องขอ – General

ขั้นตอนการสั่งทำเว็บไซต์
 1. ระบุรูปแบบเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจัดทำ เช่น เว็บไซต์ เทศบาล โรงเรียน  เป็นต้น
 2. ส่งข้อมูลขอจดโดเมนสำหรับหน่วยงานราชการ .th หรือข้อมูล หรือข้อความอื่นใดอันมีใจความหมายถึงลูกค้าตกลงเพื่อรับการใช้บริการ เมื่อใช้สิทธิพิเศษ ใช้ก่อนจ่ายทีหลังสำหรับหน่วยงานราชการ  เมื่อเราได้จดโดเมนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้ามายกเลิกภายหลังลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามราคาแพ็คเก็จที่ขอใช้บริการนั้น
 3. ลูกค้าส่งข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการจัดทำตาม ข้อมูลนี้ ส่งมาทางอีเมล์ support@armyhosting.com
 4. ทีมงานจะทำการจัดทำเว็บไซต์ให้ ระยะเวลาในการจัดทำไม่เกิน 3 – 7 วันทำการ
 5. ทีมงานส่งงานเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลการจัดการระบบ และคู่มือการใช้งานเบื้องต้น ลูกค้าที่ไม่เข้าใจการใช้งานส่วนใด เรายินดีให้คำแนะนำเสมอ
 6. ลูกค้าสามารถส่งแก้ไขงานเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด แต่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทาง
  Email : support@armyhosting.com
 7. เว็บไซต์มีค่าบริการรวมรายปี รวมค่าโดเมน+ โฮสติ้ง+สคริ๊ปเว็บไซต์+ค่าดูแล+ค่ารักษาเว็บไซต์ ฯลฯ ลูกค้าจะต้องชำระเมื่อมีก่อนหมดอายุเว็บไซต์ 15-30 วัน
 8. ระยะเวลาเริ่มต้นและหมดอายุการใช้งาน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนโดเมนเนมให้กับลูกค้า
 9. เราขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลูกค้านำสคริ๊ปเว็บไซต์ที่เราได้พัฒนาจัดทำไปใช้ที่อื่น หากลูกค้าต้องการนำไปใช้ ต้องเสียค่าบริการ 5,000 บาท
 10. หน่วยงานราชการให้บริการได้ทันที ค่าบริการชำระภายหลังได้ เราได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) ไว้เรียบร้อยแล้ว
 11. ทางร้านจดทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานเมื่อได้รับการร้องขอ  ด้งนี้
  1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. หนังสืออื่นๆ
 12. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดังนี้ :
  • ร้านอาร์มี่โฮสติ้ง ตู้ ปณ.91  ปณ.เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
** ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้งานได้ หากพบว่าไม่มีความสมบูรณ์ หรือยังไม่มีความเหมาะสม โดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ**


แบบฟอร์มขอใช้บริการ >> คลิ๊ก!! <<

ท่านสามารถติดต่อเราหรือขอใบเสนอราคาจัดทำเว็บไซต์ได้ที่

E-mail : support@armyhosting.com

หมายเลขโทรศัพท์  088-2944249

ID line : armybook

เราขอขอบพระคุณลูกค้าหน่วยงานราชการที่ใช้บริการกับเราด้วยดีต่อเนื่องเสมอมา เราพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างประทับใจมากที่สุด..